Hawkeye Firefly Micro Cam 2 Only 31 gram 2.5K 1080p 60fps, water resistant

2019-2-13 15:50| 发布者: 鹰眼| 查看: 8586| 评论: 0

Hawkeye Firefly Micro Cam 2 for FPV racing drones.

Reviews:

https://www.youtube.com/watch?v=SHgQvdcqT64

https://www.youtube.com/watch?v=_RBKhthqWig

https://www.youtube.com/watch?v=-6IAD8wwYRQ

https://www.youtube.com/watch?v=zel5-CILQbk

产品评测:

https://www.bilibili.com/video/av52063584

https://www.bilibili.com/video/av53199985/


Manual : https://drive.google.com/open?id=1A0WOoSH25ptI0g0hYHIEz8mLIqaLlmy1

说明书下载:

链接:https://pan.baidu.com/s/1_7-GfrLK2L8HEr1QepxYxQ 

提取码:vh64 

 <
>
 
QQ在线咨询
咨询热线
+86-134-243-36270
返回顶部